12. - 21.02.20Do, 20.02., 20.00 Uhr, EUR 10,-Mi, 04.03., 20.00 Uhr, EUR 5,-Do, 05.03., 19.00 Uhr, Eintritt frei
12. - 21.02.20
Do, 20.02., 20.00 Uhr, EUR 10,-
Mi, 04.03., 20.00 Uhr, EUR 5,-
Do, 05.03., 19.00 Uhr, Eintritt frei
24. ISTTF + Stuttgart Solo Choreo